Ανάλογα με τον τύπο του αλλαντικού, που πρόκειται να παρασκευαστεί, ακολουθούμε και διαφορετικό τρόπο κατεργασίας των πρώτων υλών.
Δηλαδή, άλλη είναι η διαδικασία για τα φρέσκα λουκάνικα, άλλη για τα θερμικά επεξεργασμένα και άλλη για τα καπνιστά. Επίσης διαφορετικό προϊόν θα δώσει η μέθοδος της αποξήρανσης από τη μέθοδο της άλμης.
Ανάλογα, λοιπόν με τον τρόπο επεξεργασίας του αλλαντικού παράγεται και διαφορετικό τελικό προϊόν, με τα δικά του ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά.
Συνταγές
Εισαγωγή
Εξοπλισμός
Επεξεργασία
Πρώτες Ύλες
Κατασκευές